Sözlükte "aptal" ne demek?

1. Zekası pek gelişmemiş, zeka yoksunu; alık, ahmak.
2. Küçümseme belirten seslenme; azarlamaaptal

Cümle içinde kullanımı

Aptal, senin yerini açıkça söyledim ben.
- T. Buğra

Aptal kelimesinin ingilizcesi

adj. silly, stupid, dumb, foolish, idiotic, fatheaded, feeble-minded, half witted, thickheaded, daft, dotty, goofy, gormless, inane, oafish
n. stupid person, stupid, silly, fool, dummy, idiot, birdbrain, booby, cuckoo, dumb bell, dunce, fathead, half wit, lummox, simp, softhead, tomfool, twerp, twit
Köken: Arapça